Czym jest SSH i do czego służy?

ssh

SSH (ang. Secure Shell) to usługa, która umożliwia bezpośrednie zarządzanie serwerem. Terminem SSH może być również nazywane szyfrowanie połączenia protokołem komunikacyjnym w sieciach TCP/IP, który umożliwia realizowanie zdalnego połączenia z serwerem.

Dzięki dostępowi SSH możliwe jest kompleksowe zarządzanie zasobami dostępnymi na serwerze. Technologia ta pozwala na przenoszenie oraz kopiowanie plików i całych katalogów. Na podstawie technologii SSH powstało wiele protokołów transferu plików, np. SCP i SFTP. Protokół Secure Shell funkcjonuje w ramach architektury klient – serwer, a usługa SSH działa na domyślnym porcie 22.

Wśród podstawowych narzędzi, które służą do zarządzania protokołem SSH, należy wymienić pakiet OpenSSH, który instaluje się w dystrybucjach Linuks i BSD. Pakiet ten oferuje zarówno klienta, jak i serwer SSH. System Windows umożliwia połączenie przez SSH dzięki wykorzystaniu np. programu Putty. W Linuksie wystarczy wpisać w konsoli komendę: „ssh użytkownik@IP_lub_nazwa_serwera”.

Do czego może służyć SSH?

Protokół SSH pozwala na zdalne łączenie się z serwerem oraz na uzyskiwanie dostępu do systemowej powłoki. W przypadku dystrybucji GNU lub Linuks powłoką tą jest bash. Dzięki dostępowi do powłoki systemowej możliwe jest pełne zarządzanie serwerem.

Operacje możliwe z użyciem technologii Secure Shell

Możliwe do wykonania operacje kategoryzuje się na trzy grupy: operacje na plikach, operacje na katalogach i operacje służące archiwizacji.

Operacje na plikach i katalogach

·         chmod – zmienia uprawnienia katalogu lub pliku,

·         chowm – zmienia właściciela oraz grupę katalogu lub pliku,

·         mv – przenosi katalogi lub pliki,

·         cp – kopiuje katalogi lub pliki,

·         rm – usuwa katalogi lub pliki,

·         file – określa typ pliku,

·         ls – wylistowuje katalogi i pliki.

Operacje na katalogach

·         rmidr – usuwa pusty katalog,

·         pwd – wyświetla katalog, w którym obecnie znajduje się administrator,

·         mkdir – tworzy nowy katalog,

·         cd – zmienia katalog.

Operacje służące archiwizacji

·         gzip, bzip2, tar – tworzy i rozpakowuje archiwa,

·         unzip – rozpakowuje archiwa ZIP.

Edytor tekstu

·         nano – otwiera konsolowy edytor tekstu,

·         vi, vim – otwiera konsolowy edytor tekstu,

·         mcedit – otwiera domyślny edytor tekstu Midnight Commander.

Wyświetlanie plików

·         less – wyświetla pliki na ekranie w przystępny dla użytkownika sposób,

·         cat – wyświetla zawartość plików,

·         tail – wyświetla ostatnie linijki pliku, które służą do obserwacji zmian,

·         grep – odszukuje łańcuchy pasujące do wzorca,

·         find – wyszukuje pliki po nazwie.

 

  • ssh, Secure Shell, OpenSSH, SCPSFTP, scp, sftp
  • 0 Użytkownicy uznali to za przydatne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Related Articles

Jak dokonać transferu swojej domeny?

Transfer domeny to zmiana firmy, która zapewnia obsługę domeny, czyli tzw. rejestratora domeny. O...

Co to jest CMS?

CMS (System zarządzania treścią) to bardzo sprytna i przydatna rzecz. Żeby uzmysłowić to sobie,...

Co to jest domena internetowa i jak zdobyć własną?

Komputery nie rozumieją ludzkiego języka, dla nich zrozumiały jest jedynie 'język matematyki'. W...

Co to jest serwer i jak go zdobyć?

Serwer to nic innego, jak specjalnie przygotowany komputer. W chwili, gdy uruchamiasz...

Co to jest szyfrowanie strony?

W chwili, gdy wchodzisz na dowolną stronę WWW, używając normalnego, nieszyfrowanego protokołu...