Cpanel logo

Opis funkcji cPanel

Poniżej prezentujemy funkcjonalność cPanel - Strefy Klienta, z poziomu której możesz w łatwy sposób zarządzać wszystkimi usługami i opcjami.

Każdy Użytkownik hostingu Servizza otrzymuje dostęp do ogromnej ilości funkcji, którymi może dowolnie zarządzać.

Oczywiście, nie trzeba z tego korzystać –konfiguracja pakietów zapewnia natychmiastową dostępność z domyślnymi ustawieniami. Natomiast, jeżeli nie wystarcza Ci szablonowa konfiguracja, bądź chcesz samemu zbudować serwis/portal/aplikację - masz do pełnej dyspozycji m.in. poniższe opcje. W każdej chwili możesz również skorzystać ze wsparcia naszego Help-Desk’u, Wsparcia Premium lub usługi ADMIN 24h.

Lista najpopularniejszych opcji, dostępnych w ramach pakietów hostingowych Servizza:

Pliki

Menedżer plików
Menedżer plików umożliwia łatwe zarządzanie folderami/plikami na naszym serwerze. Pozwala na dodawanie plików/folderów z komputera oraz tworzenie jak i edycję plików, które znajdują się na naszym serwerze.
Obrazy
Modyfikowanie obrazów zapisanych na koncie i zarządzanie nimi. Twórz miniatury, zmieniaj rozmiary obrazów, konwertuj obrazy np. JPG na PNG.
Ochrona prywatności katalogów
Ustaw hasło do ochrony konkretnych katalogów na swoim koncie. Po włączeniu tej funkcji, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do chronionego katalogu i jego zawartości, pojawia mu się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła.
Wykorzystanie dysku
Monitoruj ilość wolnego miejsca na koncie ' za pomocą funkcji Wykorzystanie dysku. Wszystkie wartości są podawane względem największego katalogu. W Menedżerze plików można sprawdzić dane o użyciu dotyczące poszczególnych plików, natomiast funkcje MySQL i PostgreSQL pokazują takie dane dla poszczególnych baz danych.
Web disk
Utwórz konto w usłudze Web Disk służące do zarządzania plikami na serwerze sieci Web, poruszania się wśród nich i do przekazywania ich oraz pobierania.
Konta FTP
Dodaj i skonfiguruj konta FTP, aby szybko wprowadzić swoją witrynę do internetu. Protokół FTP umożliwia zarządzanie plikami, które są powiązane z Twoją witryną sieci Web, za pośrednictwem klienta FTP, np. FileZilla.
Połączenia z serwerem FTP
Monitoruj odwiedzających, którzy są zalogowani w witrynie za pośrednictwem protokołu FTP. Przerywaj połączenia FTP, aby uniemożliwiać dostęp do plików nieupoważnionym użytkownikom.
Menedżer plików
Menedżer plików umożliwia łatwe zarządzanie folderami/plikami na naszym serwerze. Pozwala na dodawanie plików/folderów z komputera oraz tworzenie jak i edycję plików, które znajdują się na naszym serwerze.
Kreator kopii zapasowej
Kreator poprowadzi Cię krok po kroku przy tworzeniu kopii zapasowej danych na serwerze.
Git Version Control
System do zarządzania kontrolą wersji. Twórz własne repozytoria, dzięki którym możesz szybko aktualizować swoje aplikacje na serwerze.

Bazy danych

phpMyAdmin
PhpMyAdmin jest narzędziem, dzięki któremu możemy zarządzać naszymi bazami danych, tabelami, rekordami.
Bazy danych MySQL
Łatwe zarządzanie dużymi ilościami informacji za pośrednictwem sieci Web. Bazy danych MySQL są niezbędne do uruchamiania wielu aplikacji działających w sieci Web, np. tablic ogłoszeń, systemów do zarządzania treścią i koszyków z zakupami online.
Kreator baz danych MySQL
Kreator baz danych poprawdzi Cię krok po kroku przy tworzeniu nowej bazy oraz użytkownika bazy danych.
Zdalna baza danych MySQL
Dodaj konkretną nazwę domeny, aby umożliwić odwiedzającym nawiązywanie połączeń z bazami danych MySQL. Działanie aplikacji takich jak tablice ogłoszeń, koszyki z zakupami online i systemy do zarządzania treścią wymaga dostępu do baz danych.
Bazy danych PostgreSQL
Bazy danych PostgreSQL umożliwiają przechowywanie bardzo dużych ilości informacji w łatwo dostępny sposób. Same bazy danych są mało czytelne dla ludzi. Bazy danych PostgreSQL są wymagane przez wiele aplikacji sieci Web, m.in. tablice ogłosze�� czy systemy do zarządzania treścią. Aby korzystać z bazy danych, musisz ją utworzyć. Tylko użytkownicy PostgreSQL (inni niż np. użytkownicy poczty), którzy mają uprawnienia dostępu do bazy danych, mogą wykonywać w odniesieniu do niej operacje odczytu i zapisu.
Kreator baz danych PostgreSQL
Kreator baz danych poprawdzi Cię krok po kroku przy tworzeniu nowej bazy oraz użytkownika bazy danych.
phpPgAdmin
phpPgAdmin jest narzędziem, dzięki któremu możemy zarządzać naszymi bazami danych, tabelami, rekordami.

Domeny

Wydawca witryn
Tego interfejsu możesz użyć w celu szybkiego utworzenia witryny sieci Web ma podstawie zestawu dostępnych szablonów. Dzięki temu odwiedzający widzą pewne podstawowe informacje, podczas gdy Ty kontynuujesz tworzenie witryny sieci Web.
Domeny dodatkowe
Domeny, które możesz zaparkować dodatkowo na swoim serwerze dla różnych aplikacji.
Poddomeny
Poddomena jest podsekcją witryny sieci Web, funkcjonującą jako nowa witryna bez nadawania jej nowej nazwy domeny. Poddomeny umożliwiają tworzenie łatwych do zapamiętania adresów URL dla różnych obszarów treści w witrynie. Można np. utworzyć poddomenę dla swojego bloga, który będzie dostępny za pośrednictwem adresów blog.example.com i www.example.com/blog
Aliasy
Aliasy domeny umożliwiają udostępnianie witryny sieci Web pod inną nazwą domeny. W ten sposób można np. w domenach www.example.net i www.example.org wyświetlać treści z witryny www.example.com.
Przekierowania
Przekierowanie umożliwia odsyłanie użytkowników z jednej domeny do drugiej (do witryny sieci Web lub do konkretnej strony w niej). Można np. utworzyć takie przekierowanie, aby domena www.example.com automatycznie odsyłała użytkowników do witryny www.example.net.
Zone Editor
System DNS przekształca nazwy domen w czytelne dla komputerów adresy IP. Pliki stref DNS zawierają przyporządkowania nazw domen do odpowiednich adresów IP. Ta funkcja umożliwia tworzenie i edytowanie plików stref.

E-mail

Konta e-mail
arządzanie kontami e-mail skojarzonymi z Twoją domeną. Aby dodać konto e-mail do urządzenia przenośnego lub do klienta poczty e-mail na komputerze, skorzystaj z interfejsu Konfiguracja klienta poczty.
Usługi przesyłania poczty e-mail dalej
Wysyłanie kopii wszystkich przychodzących wiadomości e-mail z jednego adresu na inny. Na przykład przekazuj na konto joseph@example.com wiadomości docierające pod adres joe@example.com, aby mieć tylko jedną skrzynkę pocztową do sprawdzania.
Trasowanie poczty e-mail
Trasuj przychodzącą pocztę domeny do określonego serwera.
Automaty pocztowe
Skonfiguruj konto email, aby wysyłać automatyczne wiadomości e-mail. Może się to przydać, gdy jesteś na urlopie lub nie możesz odbierać wiadomości albo gdy chcesz wysyłać ogólną wiadomość z adresu e-mail pomocy technicznej.
Domyślny adres
Możesz przechwytywać wszystkie wiadomości e-mail wysyłane na nieprawidłowy adres e-mail w Twojej domenie.
Listy wysyłkowe
Używaj jednego adresu do wysyłania poczty e-mail pod wiele adresów e-mail.
Śledzenie dostarczania
Sprawdź trasę dostarczania poczty. Może to być pomocne w zdiagnozowaniu problemu z dostarczeniem maila, które zwróciły błąd i nie dotarły do adresata.
Globalne filtry poczty e-mail
Tworzenie filtrów poczty e-mail i zarządzanie nimi na potrzeby głównego konta e-mail. Ustal regułę wg., której będą filtrowane przychodzące wiadomości.
Filtry poczty e-mail
Tworzenie filtrów poczty e-mail i zarządzanie nimi na potrzeby wybranego adresu e-mail. Może się to przydać, jeśli chcesz unikać spamu, przekierowywać wiadomości lub dostarczać je do konkretnego programu
Uwierzytelnienie
Funkcja uwierzytelniania poczty e-mail pomaga zapobiegać spamowi. Opcje wymienione poniżej próbują dołączać do wiadomości e-mail weryfikowalne informacje, które umożliwią automatyczne wykrywanie charakteru przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail.
Narzędzie do importu adresów
Ta funkcja umożliwia używanie 2 typów plików, aby równocześnie utworzyć wiele adresów e-mail lub usług przesyłania poczty e-mail dalej. Do importowania danych możesz używać plików arkuszy kalkulacyjnych programu Excel (.xls) lub plików wartości rozdzielanych przecinkami (CSV). Plik CSV to plik w formacie zwykłego tekstu, o rozszerzeniu csv.
Szyfrowanie
GnuPG to ogólnodostępny schemat szyfrowania oparty na „kluczach publicznych”. W schemacie GnuPG wiadomości są szyfrowane przy użyciu „klucza publicznego”, ale mogą być odszyfrowane tylko z zastosowaniem „klucza prywatnego”, który jest w posiadaniu docelowego odbiorcy wiadomości.
Kalendarze i kontakty
Aby mieć dostęp do kalendarzy i kontaktów na swoich urządzeniach osobistych, musisz skonfigurować klienta pod kątem nawiązywania połączeń z serwerem CalDAV w przypadku kalendarzy oraz z serwerem CardDAV w przypadku kontaktów. Skonfiguruj klienta zgodnie z poniższymi informacjami.
Email Disk Usage
Zarządzaj przestrzenią zajętą przez swoje skrzynki pocztowe. Usuwaj wiadomości wg. wybranych reguł lub z folderów, w których znajdują się niechciane maile.
ASSP SPAM filter
ASSP jak sama nazwa wskazuje jest serwerem proxy SMTP, dzięki czemu może już na tym etapie oceniać wiadomości e-mail, które następnie trafiają do głównego serwera pocztowego. Wiadomości filtrowane są za pomocą analizy Bayenowskiej, SPF, SRS, LDAP, RFC, PB.

Metryki

Odwiedzający
Ta funkcja wyświetla maksymalnie 1 000 najnowszych wpisów z dziennika serwera Apache dla witryny internetowej należącej do wskazanej domeny. Możesz podejrzeć adres IP, z którego zostało wykonane połączenia wraz do dokładną datą, metodą połączenia
Błedy
Ta funkcja wyświetla ostatnie 300 błędów dla Twojej witryny. Może to pomóc w znalezieniu zerwanych łączy lub problemów z brakującymi plikami. Częste sprawdzanie tego dziennika pomaga w utrzymaniu płynności działania witryny.
Przepustowość łącza
Ta funkcja umożliwia sprawdzanie użycia przepustowości dla Twojej witryny. Wyświetla stopień wykorzystania przepustowości w bieżącym miesiącu i ogólne wykorzystanie przepustowości. Dotyczy to całego użycia przepustowości HTTP (sieć Web) oraz POP (poczta) i może uwzględniać użycie przepustowości FTP, jeśli administrator systemu włączył rejestrowanie przepustowości FTP.
Dostęp do danych nieprzetworzonych
W nieprzetworzonych dziennikach dostępu można zobaczyć w uproszczony sposób (bez schematów, wykresów ani innych elementów graficznych), kto odwiedzał Twoją witrynę sieci Web. Za pomocą opcji w menu Nieprzetworzone dzienniki dostępu można pobrać z serwera spakowaną wersję dzienników dostępu do Twojej witryny. Dzięki temu szybko przejrzysz, kto wchodzi na Twoje strony.
Awstats
W nieprzetworzonych dziennikach dostępu można zobaczyć w uproszczony sposób (bez schematów, wykresów ani innych elementów graficznych), kto odwiedzał Twoją witrynę sieci Web. Za pomocą opcji w menu Nieprzetworzone dzienniki dostępu można pobrać z serwera spakowaną wersję dzienników dostępu do Twojej witryny. Dzięki temu szybko przejrzysz, kto wchodzi na Twoje strony. Przeglądaj różne statystyki dla danego miesiąca
Statystyki programu Analog
Program Analog sporządza proste zestawienie wszystkich osób, które odwiedziły witrynę. Jego zaletami są szybkie działanie i niewielka objętość znakomitych statystyk. Program Analog wskazuje osoby, które miały dostęp do witryny w ciągu wybranego miesiąca. Wprawdzie podaje ograniczone informacje, ale może być przydatny w sprawdzaniu, skąd pochodzi główna część użytkowników.
Webalizer
Webalizer to złożony program statystyczny tworzący rozmaite diagramy i wykresy dotyczące osób, które odwiedziły Twoją witrynę.
Webalizer FTP
Webalizer FTP to złożony program statystyczny tworzący rozmaite diagramy i wykresy dotyczące osób, które odwiedziły Twoją witrynę, używając protokołu FTP.
Edytor metryk
Ta funkcja umożliwia wybór programów statystycznych, które będą używane do wyświetlania statystyki witryny, jeśli masz do tego uprawnienia. W naszym panelu są przypisane trzy programy statystyczne, których nie można zmienić.
Zużycie zasobów
Dzięki tej funkcji, można monitorować zużycie zasobów serwera w różnych ramach czasowych oraz w chwili obecnej.

Zabezpieczenia

Dostęp do aplikacji SSH
SSH umożliwia bezpieczne zdalne logowanie i transfer plików przez Internet. Połączenie SSH jest szyfrowane i bezpieczne. W tej sekcji możesz zarządzać kluczami SSH, aby zezwalać na automatyzację podczas logowania przy użyciu SSH.
Bloker IP
Ta funkcja umożliwia blokowanie zakresu adresów IP, z których nie będzie można uzyskać dostępu do Twojej witryny. Oprócz tego można wprowadzić w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, a Menedżer blokowania adresów IP spróbuje przekształcić ją na adres IP.
SSL/TLS
Menedżer SSL/TLS umożliwia generowanie certyfikatów SSL, żądań podpisania certyfikatów i kluczy prywatnych. Są to elementy związane z używaniem usługi SSL do zabezpieczenia Twojej witryny internetowej. Usługa SSL umożliwia zabezpieczenie stron w Twojej witrynie, aby informacje, takie jak identyfikatory logowania, numery kart kredytowych itp. były wysyłane w postaci zaszyfrowanej, a nie jako zwykły tekst.
Ochrona przed tworzeniem łączy do zewnętrznych witryn
Ochrona przed tworzeniem łączy do zewnętrznych witryn zapobiega tworzeniu przez inne witryny sieci Web bezpośrednich łączy do plików (wymienionych poniżej) w Twojej witrynie sieci Web. Inne witryny będą mogły nadal korzystać z łączy do dowolnego typu plików, którego nie wskażesz poniżej (np. do plików HTML). Przykładem tworzenia łączy do zewnętrznych witryn byłoby użycie tagu <img> w celu wyświetlenia obrazu znajdującego się w Twojej witrynie z innego miejsca w internecie.
Ochrona przed wykorzystywaniem limitów pobierania
Ochrona przed nadużywaniem praw dostępu umożliwia zapobieganie ujawnianiu lub publicznemu udostępnianiu przez użytkowników haseł do sekcji witryny o ograniczonym dostępie. Ta funkcja przekierowuje konta, których zabezpieczenia złamano, pod wybrany przez Ciebie adres URL (a nawet zawiesza je, jeśli tak zadecydujesz).
ModSecurity
Jest to moduł firewall Apache, dzięki któremu zapytania wychodzące do naszego serwera są filtrowane oraz weryfikowane przez skrypty przed ich wykonaniem. Dzięki temu narzędziu możemy chronić nasz serwer przed najczęstszymi atakami.
SSL/TLS Status
Dzięki funkcji SSL/TLS Status możemy zarządzać certyfikatami dla naszych domen/poddomen. Jeżeli wygasł nam certyfikat i nasza strona wyświetla się jako niezaufana to wystarczy wybrać odpowiednią domenę z kolumny „Domena” oraz uruchomić „Run AutoSSL”. Automatyczne uruchamianie certyfikatów może chwilę potrwać.

Oprogramowanie

Cloudflare
Narzędzie, dzięki któremu możesz przyspieszyć i zoptymalizować stronę WWW. Utwórz darmowe konto i przyspiesz oraz zoptymalizuj swoją stronę WWW. Po aktywacji będziesz miał dostęp do czterech funkcji: globalne buforowanie, optymalizacja strony internetowej, ochronę przed podatnościami, w tym ochronę DDoS, monitoring i funkcje analityczne.
Pakiety PEAR do PHP
Pakiety PEAR to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie PHP. Musisz zainstalować pakiet PEAR, zanim będzie można go użyć wewnątrz programu PHP. Uwaga: pakiety są instalowane bezpośrednio z repozytorium PHP Extensions and Applications Repository (PEAR).
Moduły Perl
Moduły Perl to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie Perl. Musisz zainstalować moduł Perl, zanim będzie można go użyć wewnątrz programu Perl. Uwaga: moduły są instalowane bezpośrednio z repozytorium CPAN.
Oprogramowanie pomocnicze witryn
Dzięki temu interfejsowi możesz dodawać, zarządzać, aktualizować oraz usuwać dodatko Cp. Jest to paczka oprgoramowania, które dodaje użytecznych funckji do Twojej strony www tj., blog, ecommerce, książkę gości itd. Jeżeli potrzebujesz dodatkowego oprogramowania, skontaktuj się z nami.
Zoptymalizuj witrynę sieci Web
Optymalizacja wydajności witryny sieci Web poprzez dostrojenie sposobu realizacji żądań przez program Apache. Dzięki kompresji treści przed wysłanie do osoby odwiedzającej Twoja strona zostanie wczytana o wiele szybciej.
Menedżer wielu wersji języka PHP
Domyślna wersja języka PHP została ustawiona w systemie przez jego administratora. Każda domena, w której ustawiono wartość dziedziczenie, sygnalizuje, że nie ma określonej jawnie własnej wersji języka PHP.
Edytor MultiPHP INI
Wybierz i ustaw własne limity dla swoich witryn za pomocą pliku php.ini, który utworzy się dla danego podkatalogu lub dla całego folderu domowego.
Softaculous
Autoinstalator aplikacji. Za pomocą kilku kliknięć możesz zainstalować na swoim serwerze np. Wordpressa. Nie musisz wiedzieć jak go zainstalować, Softacoulous zrobi to za Ciebie. Do wyboru jest mnóstwo innych aplikacji, które są dostępne z panelu Softacoulous.
Node.js
Jeżeli chcesz uruchomić na swoim serwerze aplikację Node.js wystarczy, że wybierzesz wersję Node, folder roota z aplikacją oraz link do aplikacji.
PHP Selector
Wybierz odpowiednią wersję PHP dla swojego serwera oraz uruchom moduły, które są niezbędne do działania Twojej aplikacji. Np. mbstring.
Setup Python App
Uruchom swoją aplikację Pythona w prosty oraz szybki sposób. Wybierz wersję Pythona, folder z aplikacją oraz adres URL do swojej aplikacji.
Setup Ruby App
Uruchom swoją aplikację Ruby w prosty oraz szybki sposób. Wybierz wersję Ruby, folder z aplikacją oraz adres URL do swojej aplikacji.

Zaawansowane

LiteSpeed Web Cache Manager
LiteSpeed jest wysoce konfigurowalnym rozwiązaniem do buforowania Twoich stron WWW. LSCache pozwala znacznie skrócić czas ładowania strony i zapewnić wyjątkowy komfort użytkowania. Teraz możesz dać prawdziwego 'kopa' swoim witrynom, a jednocześnie nie musisz męczyć się ze skomplikowaną konfiguracją.
Terminal
Gotowy do pracy terminal z zalogowanym użytkownikiem do swojego katalogu na serwerze. Dzięki temu możesz zarządzać swoimi plikami z poziomu CLI bez konieczności łączenia po SSH za pomocą np. Putty w przypadku korzystania z systemu Windows.
Zadania cron
Zadania cron umożliwiają zautomatyzowanie pewnych poleceń lub skryptów w witrynie. Możesz skonfigurować uruchamianie polecenia lub skryptu o określonej porze każdego dnia, co tydzień itd. Możesz np. skonfigurować zadanie cron usuwające co tydzień pliki tymczasowe w celu zwolnienia miejsca na dysku.
Śledzenie DNS
Narzędzia sieciowe umożliwiają użytkownikowi znajdowanie informacji o dowolnej domenie lub śledzenie trasy od serwera Twojej witryny do komputera, z którego uzyskujesz dostęp do interfejsu programu cPanel. Znajdowanie informacji o domenie może się przydać podczas sprawdzania, czy system DNS jest skonfigurowany prawidłowo, ponieważ będziesz wyszukiwać dane o adresie IP i ustawieniach DNS.
Indeksy
Menedżer indeksu umożliwia dostosowywanie sposobu wyświetlania katalogu w sieci Web. Możesz wybrać między stylem domyślnym, brakiem indeksów lub dwoma typami indeksowania. Jeśli nie chcesz, aby inne osoby mogły widzieć pliki znajdujące się w Twoim katalogu, wybierz opcję Bez indeksowania.
Strony błędów
Zarządzaj stronami błędów dla danej domeny. Możesz customizować każdą stronę dla typowych błędów tj. 404, 500 itd.
Programy obsługi Apache
Programy obsługi Apache kontrolują sposób, w jaki oprogramowanie serwera sieci Web Apache zarządza w witrynie określonymi typami plików i rozszerzeniami. Serwer Apache w domyślnej konfiguracji obsługuje skrypty CGI i pliki analizowane składniowo na serwerze.
Typy MIME
Typy MIME sygnalizują przeglądarce, jak obsługiwać poszczególne rozszerzenia. Przykładowo typ MIME „text/html” odpowiada na większości serwerów rozszerzeniom HTM, HTML i SHTML, informując przeglądarkę, aby interpretowała wszystkie pliki z tymi rozszerzeniami jako pliki HTML. Możesz zmieniać typy MIME lub dodawać nowe, właściwe dla Twojej witryny.
Skaner antywirusowy
Przeskanuj w poszukiwaniu wirusów swoją pocztę, przestrzeń WEB, przestrzeń FTP lub cały folder macierzysty swojego serwera.

Preferencje

Hasło i zabezpieczenia
Zmień swoje hasło do konta cPanel.
Zmień język
Wybierz język w jakim chcesz, aby pracował Twój cPanel.
Zmień styl
Wybierz spośród czterach styli cPanel tj. Basic, Dark, Light oraz Retro.
Informacje kontaktowe
Ustaw adres e-mail, na który będą przychodziły powiadomienia akcji z cPanel. Sam możesz wybrać w jakich sytuacjach będą wysyłane powiadomienia na podany adres e-mail. Np. powiadomienie o automatycznym odnowieniu certyfikatów SSL
Menedżer użytkowników
Dodawaj nowych użytkowników do panelu cPanel oraz zarządzaj ich uprawnieniami.

Auto instalator aplikacji

SitePad Website BuilderSitePad Website Builder

Buduj profesjonalne strony internetowe, korzystając z łatwego w użyciu edytora i publikuj statyczne strony internetowe. Wykorzystaj 290+ responsywnych szablonów, które obejmują szeroki zakres kategorii, takich jak Blog, Biznes, Portfolio, Restauracje, Podróże i wiele innych. Do dyspozycji masz również ponad 40 widżetów, takich jak Image/Video Slider, Image Galleries, Rich Text, Video, Audio, Service Box, Google Maps, Formularz kontaktowy, Media społecznościowe i wiele innych, które pomogą Ci stworzyć Twoją stronę internetową.

BlogiBlogi

Stwórz własny blog w oparciu o popularne oprogramwanie, np.: WordPress, Open Blog, Serendipity, Dotclear, b2evolution, Textpattern, Nibbleblog, LifeType, Pixie, Nucleus, Chyrp, eggBlog, HTMLy, PivotX, FlatPress

Mikro blogiMikro blogi

Uruchom mini blog wykorzystując oprogramowanie: StatusNet, PageCookery, Storytlr

ForumForum

Dostępne są następujące rozwiązania: phpBB, SMF, MyBB, AEF, Vanilla, PunBB, XMB, FluxBB, Phorum, bbPress,ElkArte, FUDforum, miniBB, Carbon Forum, my little forum, Beehive, TangoBB, Unclassified NewsBoard

Galerie zdjęćGalerie zdjęć

Stwórz piękne galerie zdjęć/grafik w oparciu o: Gallery, Piwigo, Coppermine, Zenphoto, TinyWebGallery, phpAlbum, 4images, Chevereto Free, Lychee, Pixelpost, Plogger, iGalerie

WikiWiki

Chcesz uruchomić centrum wiedzy? Nic prostszego, gdy masz do dyspozycji: DokuWiki, PmWiki, WikkaWiki, MediaWiki

Sieci społecznościoweSieci społecznościowe

Buduj swoją społeczność z wykorzystaniem: Dolphin, pH7CMS, Oxwall, Jcow, Elgg, Open Source Social Network, Etano, Beatz, PeoplePods, HumHub, Family Connections, UNA, GNU social

Zarządzanie reklamąZarządzanie reklamą

Stwórz własny portal ogłoszeń z: Yclas, OSClass, Revive Adserver, GPixPixel

KalendarzeKalendarze

Systemy zarządzania czasem: WebCalendar, Booked, ExtCalendar, phpicalendar, LuxCal, SuperCali

GryGry

Dostępne są również platformy dla graczy: BlackNova Traders, Shadows Rising, Multiplayer Checkers, Word Search Puzzle, Nuked Klan

MaileMaile

Możesz stworzyć własny system zarządzania pocztą elektroniczną z: Roundcube, phpList, WebMail Lite, poMMo, SquirrelMail, RainLoop Webmail, Webinsta Maillist, OpenNewsletter, ccMail, Postfix Admin

Ankiety i badaniaAnkiety i badania

Chcesz zebrać feedback? Możesz to zrobić z: LimeSurvey, Matomo, LittlePoll, phpESP, Aardvark Topsites, Advanced Poll, Simple PHP Poll, EasyPoll, Open Web Analytics, Logaholic, CJ Dynamic Poll, Little Software Stats

Zarządzanie projektemZarządzanie projektami

Gdy musisz zapanować nad ważnym projektem: qdPM, Feng Office, eyeOS, Collabtive, dotProject, ProjectPier, Mantis Bug Tracker, Rukovoditel, The Bug Genie, PHProjekt, TaskFreak, Flyspray, todoyu, Kanboard, phpCollab, Snipe-IT, Admidio, SOPlanning, Traq, ZenTao, Eventum, Bugs, WebCollab, TestLink, Manage Your Team, Burden

E-CommerceE-Commerce

Tworząc swój e-biznes możesz wykorzystać: AbanteCart, PrestaShop, WHMCS, CubeCart, OpenCart, osCommerce, Open eShop, Zen Cart, Loaded Commerce, TheHostingTool, BoxBilling, TomatoCart, thirty bees, LiteCart, Magento, XCart, Avactis, Quick.Cart, SimpleInvoices, Open Source Point of Sale, Invoice Ninja, Blesta, InvoicePlane, Arastta, AlegroCart, Axis, Thelia 2, Zeuscart, SeoToaster, phpCOIN, Shopware, ClientExec, Logic Invoice, osCmax, EC-CUBE, PEEL SHOPPING

ERPERP

Zarządzanie relacjami i procesami biznesowymi zapewnisz sobie dzięki: YetiForce, Vtiger, Dolibarr, SugarCRM, EPESI, X2CRM, Zurmo, SuiteCRM, FrontAccounting, OrangeHRM, iQDesk, webERP, Akaunting, EGroupware, EspoCRM, Sentrifugo, Tine 2.0, Jorani, Zenbership, OpenBiz Cubi, ChurchCRM, Group Office, Zdoo

Księgi GościKsięgi Gości

Banki opinii zbudujesz również dzięki: Advanced Guestbook, Lazarus, BellaBook, phpBook, VX Guestbook, PHPKode Guestbook, RicarGBooK, PHP Address Book

Obsługa KlientaObsługa klienta

Dział wsparcia uruchomisz z wykorzystaniem: Vision Helpdesk, osTicket, Mibew Messenger, HESK, Live helper chat, Help Center Live, phpOnline, Sales Syntax, Trellis Desk, Faveo Helpdesk, HelpDeskZ, phpMyFAQ, OpenSupports, Maian Support, HelpDEZk, Support Incident Tracker, Handesk

FrameworkiFrameworki

Swoją aplikację zbudujesz z wykorzystaniem platformy programistycznej: Laravel, CodeIgniter, yii, Bootstrap, CakePHP, Zend, Symfony, Kohana, Smarty, FuelPHP, PHPDevShell, UIkit, HTML Purifier, Webasyst, PRADO, WideImage, DIY

EdukacjaEdukacyjne

Procesami edukacyjnymi możesz zarządzać dzięki: Chamilo, Moodle, Claroline, eFront, Dokeos, DoceboLMS, TCExam, ATutor, Omeka, Gibbon, ILIAS, Xerte Online Toolkits, Forma LMS

Narzędzia baz danychNarzędzia baz danych

Swoje bazy danych będziesz miał pod kontrolą za pomocą: SIDU, phpMyAdmin, MyWebSQL, Adminer, SQLiteManager, phpLiteAdmin, Chive, RockMongo, Vty

MuzykaMuzyka

Kolekcję lub streaming audio z wykorzystaniem: kPlaylist, Podcast Generator, AmpJuke, Impleo, Ampache

WideoWideo

Własny YouTube lub udostępnianie wideo dzięki: ClipBucket, VidiScript, CumulusClips

RSSRSS

Agregatory i czytniki kanałów w rodzaju RSS: Gregarius, Tiny Tiny RSS, Feed On Feeds, selfoss, SimplePie, FreshRSS, Reader Self, Miniflux

Zarządzane plikamiZarządzanie plikami

Własna chmura lub serwer plików, itp.: ownCloud, ProjectSend, Pydio, PHPfileNavigator, Nextcloud, eXtplorer, Arfooo, LetoDMS, OpenDocMan, Monsta FTP, SeedDMS

Portale/CMSPortale/CMS

Potrzebujesz bardziej zaawansowanego oprogramowania? Możesz wybierać spośród: Joomla, Open Real Estate,e107, PHP-Fusion, Concrete5, MODX, CMS Made Simple, Xoops, Zikula, Geeklog, Composr, Drupal, Website Baker, PHP-Nuke, Mambo, Subrion, sNews, jCore, PyroCMS, Contao, GRAV, SilverStripe, Silex, Tiki Wiki CMS Groupware, Bolt, Fork, ProcessWire, Kirby, Koken, Pluck, ImpressPages, Sitemagic CMS, Quick.CMS, Redaxscript, ImpressCMS, Open Business Card, Monstra, PopojiCMS, Mahara, phpwcms, Bludit, Microweber, SiteCake, Croogo, Pimcore, Jamroom, Anchor, Saurus, PluXml, liveSite, WonderCMS, OctoberCMS, Typesetter, Fiyo CMS, razorCMS, Pagekit, TYPO3, Cotonti, Zenario, Hotaru CMS, Kopage, SCHLIX CMS, CMSimple, Precurio, appRain, ClipperCMS, GeniXCMS, Zsite, Wolf CMS

InneInne

Mnóstwo aplikacji, których nie udało się przyporządkować do powyższych kategorii: Seo Panel, phpFreeChat, WeBid, SLiMS, YOURLS, Question2Answer, Open Journal Systems, Mautic, Form Tools, SPIP, phpFormGenerator, phpLD, Soholaunch, Privacy Policy Generator, PASTE, jobberBase, GLPI, PHP QR Code, ArticleSetup, webtrees, PhpGedView, wallabag, Codiad, InfiniteWP, Hablator, AJAX Chat, Agora-Project, u-Auctions, BlaB, OpenBiblio, Open Conference Systems, Commentics, XCloner, SVNManager, DomainMOD, phpDocumentor, Firefly III, Kimai, UserSpice, EasyAppointments, Fusio, SimpleRisk, XMS, TastyIgniter, LibreHealth EHR, Open Monograph Press, Unmark, HuMogen

W każdej chwili masz pełną kontrolę nad wszystkimi ważnymi parametrami Twojego hostingu:

Statystka

Inodes

Np.: 112 309 / 720 000 (15,6%)

Wykorzystanie miejsca na dysku przez program MySQL®

Np.: 95,72 MB / 20,31 GB (0,46%)

Poddomeny

Np.: 11 / 3 000 (0,37%)

Bazy danych MySQL®

Np.: 8 / 3 000 (0,27%)

Domeny dodatkowe

Np.: 6 / 3 000 (0,2%)

Konta e-mail

Np.: 5 / 3 000 (0,17%)

Przepustowość łącza

Np.: 325,47 MB / 750 GB (0,04%)

Wykorzystanie miejsca na dysku przez program PostgreSQL

Np.: 0 bytes / 20,31 GB (0%)

Aliasy

Np.: 30 / 3 000 (1%)

Listy wysyłkowe

Np.: 30 / 3 000 (1%)

Automaty pocztowe

Np.: 0 / ∞

Usługi przesyłania poczty e-mail dalej

Usługi przesyłania poczty e-mail dalej

Np.: 18 / ∞

Filtry poczty e-mail

Np.: 0 / ∞

Konta FTP

Np.: 3 / 3 000 (0,1%)

Bazy danych PostgreSQL

Np.: 0 / 3 000 (0%)

Użycie CPU

Np.: 2 / 100 (2%)

Procesy PHP/cron

Np.: 3 / 300 (1%)

Użycie pamięci fizycznej

Np.: 0 bytes / 1 GB (0%)

IOPS

Np.: 5 / 5 000 (0,1%)

Użycie operacji I/O

Np.: 0 bytes/s / 300 MB/s (0%)

Procesy

Np.: 4 / 400 (1%)