Setup Node.js App

Za pomocą tego modułu możesz uruchomić własną aplikację webową, opartą o środowisko Node.js.

 

1. Tworzenie aplikacji

 

W celu utworzenia nowej aplikacji wybieramy „Create Application”

 utworzenie nowej aplikacji node

Następnie wyświetlą nam się informacje dotyczące naszej nowej aplikacji.

 informacje o nowej aplikacji node

  • Wybieramy odpowiednią wersję Node.js,

  • Możemy wybrać, czy będzie to środowisko Developerskie, czy Produkcyjne,

  • Od razu wyświetla nam się informacja o obowiązkowym polu App roota do naszej aplikacji,

  • URL do naszej aplikacji

  • Plik uruchamiający aplikację

 

2. Zmienne środowiskowe

 

Jeżeli musimy utworzyć zmienne środowiskowe, wystarczy w sekcji „Environment variables” wybrać „ Add variable”.

 zmienne środowiskowe node 

Wpisujemy nazwę zmiennej oraz jej wartość, a następnie zatwierdzamy „Done”

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną
  • 0 Użytkownicy uznali to za przydatne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Related Articles

Menedżer wielu wersji języka PHP

W przypadku, gdy na naszym serwerze hostujemy kilka aplikacji, na które kierują różne domeny,...

Zoptymalizuj witrynę sieci Web

Optymalizacja wydajności witryny sieci Web poprzez dostrojenie sposobu realizacji żądań przez...

Pakiety PEAR do PHP

Pakiety PEAR to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie PHP. Musisz...

Moduły Perl

Moduły Perl to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie Perl. Musisz...

Wybór wersji PHP

Jest to moduł dostępny tylko i wyłącznie dla serwerów z systemem CloudLinux. Z jego pomocą możesz...