Menedżer wielu wersji języka PHP

W przypadku, gdy na naszym serwerze hostujemy kilka aplikacji, na które kierują różne domeny, możemy za pomocą modułu „Menedżera wielu wersji języka PHP” wybrać dla każdej z nich optymalną wersję PHP, która jest niezbędna do poprawnego działania aplikacji.

 

Domyślna wersja PHP jest ustawiona automatycznie na obecnie najwyższą, stabilną wersję PHP.

 

1. Zmiana wersji PHP dla danej domeny

 

W celu zmiany wersji PHP dla naszych domen, kierujących do hostowanych aplikacji, należy zaznaczyć w sekcji „ Ustaw wersję języka PHP w poszczególnych domenach” domeny, dla których chcemy zmienić wersję PHP, a następnie z pola „ Wersja programu PHP” wybrać odpowiednią wersję i zatwierdzić poprzez „Zastosuj”.


usawienie wersji php

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną
  • 0 Użytkownicy uznali to za przydatne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Related Articles

Setup Node.js App

Za pomocą tego modułu możesz uruchomić własną aplikację webową, opartą o środowisko Node.js....

Zoptymalizuj witrynę sieci Web

Optymalizacja wydajności witryny sieci Web poprzez dostrojenie sposobu realizacji żądań przez...

Pakiety PEAR do PHP

Pakiety PEAR to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie PHP. Musisz...

Moduły Perl

Moduły Perl to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie Perl. Musisz...

Wybór wersji PHP

Jest to moduł dostępny tylko i wyłącznie dla serwerów z systemem CloudLinux. Z jego pomocą możesz...