Edytor MultiPHP INI

Plik php.ini jest plikiem konfiguracyjnym, dzięki któremu możemy skonfigurować odpowiednie ustawienia dla potrzeb naszych aplikacji. Pozwala on na zmiany dla wszystkich aplikacji w katalogu domowym lub dla każdego katalogu osobno.

 

1. Wybieranie lokalizacji dla pliku php.ini

 

W pierwszym kroku należy wybrać lokalizację dla konfigurowanego pliku php.ini. W przypadku, gdy na całym serwerze ma być taka sama konfiguracja, wystarczy z pola rozwijalnego w sekcji „Konfigurowanie podstawowych ustawień w pliku PHP INI” wybrać pozycję HomeDirecotry. Jeżeli chcemy utworzyć plik dla danego katalogu, należy zrobić tak samo, ale wybierając odpowiedni katalog.

lokalizacja pliku php

2. Konfiguracja pliku.

 

Po wybraniu katalogu dla pliku php.ini pojawi się tabela z ustawieniami jakie możemy skonfigurować dla naszego PHP.

 

 • asp_tags – Pozwala na używanie tagu <% %> zamiast standardowego <?php?>

 

 • display_errors – Wyświetla błędy na stronie, dzięki czemu możemy szybko zlokalizować problem na etapie prac programistycznych. Nie zalecane jest uruchamianie pokazywania błędów w środowisku produkcyjnym, ponieważ są one widoczne dla odwiedzających.

 

 • max_execution_time – Maksymalny czas działania skryptu, przed zatrzymaniem go przez parser ( analizator składni ), w celu zapobiegania przeciążenia serwera przez źle napisany skrypt.

 

 • max_input_time – Maksymalny czas analizowania danych wejściowych tj., POST, GET oraz przesyłane pliki.

 

 • max_input_vars – Pozwala na ustawienie maksymalnej ilości zmiennych wejściowych na żądanie i może zostać wykorzystane w zapobieganiu atakom typu „odmowa usługi” (DoS).

 

 • memory_limit – Konfiguracja wykorzystania maksymalnej ilości pamięci przez wykonywany skrypt. Pozwala to zabezpieczyć nasz serwer przed wykorzystaniem całej pamięci przez źle napisane skrypty.

 

 • post_max_size – Pozwala na ustawienie maksymalnej wielkości danych pocztowych. Ma również wpływ na przesyłanie plików. Aby przesyłać duże pliki wartość musi być większa niż w polu upload_max_filesize.

 

 • session.gc_maxlifetime – Określa liczbę w sekundach, po upływie których dane będą widoczne jako śmieci oraz potencjalnie czyszczone.

 

 • session.save_path – Jest to ścieżka dla zapisywania i przechowywania otwartych sesji.

 

 • upload_max_filesize – Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku.

 

 • zlib.output_compression – Pozwala na uruchomienie kompresji stron, jeżeli przeglądarka wyśle nagłówek „Accept-Encoding: gzip” lub „deflate”.

 konfiguracja php

W celu zastosowania zmian, należy wybrać „Zastosuj”.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną
 • php.ini, multiphp, php
 • 0 Użytkownicy uznali to za przydatne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Related Articles

Menedżer wielu wersji języka PHP

W przypadku, gdy na naszym serwerze hostujemy kilka aplikacji, na które kierują różne domeny,...

Setup Node.js App

Za pomocą tego modułu możesz uruchomić własną aplikację webową, opartą o środowisko Node.js....

Zoptymalizuj witrynę sieci Web

Optymalizacja wydajności witryny sieci Web poprzez dostrojenie sposobu realizacji żądań przez...

Pakiety PEAR do PHP

Pakiety PEAR to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie PHP. Musisz...

Moduły Perl

Moduły Perl to zbiory funkcji, które umożliwiają wykonywanie zadań w programie Perl. Musisz...