SSL/TLS

Menedżer SSL/TLS umożliwia generowanie certyfikatów SSL, żądań podpisania certyfikatów i kluczy prywatnych. Są to elementy związane z używaniem usługi SSL do zabezpieczenia Twojej witryny internetowej. Usługa SSL umożliwia zabezpieczenie stron w Twojej witrynie, aby informacje, takie jak identyfikatory logowania, numery kart kredytowych itp. były wysyłane w postaci zaszyfrowanej, a nie jako zwykły tekst. Istotne znaczenie ma zabezpieczenie obszarów logowania, obszarów robienia zakupów i innych stron Twojej witryny, gdzie informacje poufne mogłyby być wysyłane przez sieć Web.

 

1. Klucze prywatne

 

Klucz prywatny służy do odszyfrowywania informacji przesyłanych za pomocą protokołu SSL. Podczas tworzenia certyfikatu SSL pierwszym krokiem jest wygenerowanie skojarzonego z nim pliku klucza prywatnego. Dla każdego tworzonego certyfikatu SSL należy wygenerować osobny klucz prywatny. Klucz ten jest bardzo ważny i należy zapewnić jego poufność. Kopie wszystkich kluczy prywatnych należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ nie będzie można ich odzyskać.

 

Wszystkie klucze na serwerze, które są przypisane do danej domeny posiadają swój identyfikator. W sekcji „ Klucze na serwerze” możemy zarządzać kluczami dla konkretnej domeny/poddomeny.

klucze ssl na serwerze 


2. Generowanie klucza prywatnego

 

Dla każdego instalowanego certyfikatu należy wygenerować nowy plik klucza. Zaleca się klucz o rozmiarze 2048 . Aby wygenerować klucz, należy przejść do sekcji „Wygeneruj nowy klucz prywatny”, wybrać rozmiar klucza oraz zatwierdzić operację poprzez „Wygeneruj”.

generowanie klucza prywatnego 


3. Przekazanie gotowego klucza.

 

Jeżeli posiadamy swój klucz, którego chcemy użyć, mamy możliwość przekazania go poprzez wklejenie jego zawartości w pole tekstowe w sekcji „Przekaż nowy klucz”.
przekazanie nowego klucza ssl
 

Możemy też wybrać plik z rozszerzeniem *.key, w którym znajduje się nasz klucz.
wyslanie gotowego klucza ssl

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy skontaktuj się z naszą Pomocą Techniczną
  • 0 Użytkownicy uznali to za przydatne
Czy ta odpowiedź była pomocna?

Related Articles

Klucze SSH

Masz możliwość połączenia się ze swoim serwerem za pomocą połączenia SSH. Umożliwia to bezpieczne...

Bloker IP

Ta funkcja umożliwia blokowanie zakresu adresów IP, z których nie będzie można uzyskać dostępu do...

ModSecurity

Jest to moduł firewall Apache, dzięki któremu zapytania wychodzące do naszego serwera są...

SSL/TLS Status

Dzięki funkcji SSL/TLS Status możemy zarządzać certyfikatami dla naszych domen/poddomen. Jeżeli...

Ochrona przed wykorzystywaniem limitów pobierania

Ochrona przed nadużywaniem praw dostępu umożliwia zapobieganie ujawnianiu lub publicznemu...