Artykuły

 Git

Git to system do zarządzania kontrolą wersji, który śledzi i zapamiętuje wszystkie zmiany,...

 Kopia zapasowa

W celu utworzenia lub przywrócenia kopii zapasowej przejdź do “cPanel>Pliki>Kreator kopii...

 Menedżer plików

Menedżer plików umożliwia łatwe zarządzanie folderami/plikami na naszym serwerze. Pozwala na...

 Obrazy

Narzędzie obrazy pozwala na modyfikowanie obrazów zapisanych na koncie i zarządzanie nimi. W...

 Ochrona prywatności katalogów

Ustaw hasło do ochrony konkretnych katalogów na swoim koncie. Po włączeniu tej funkcji, gdy...

 Połączenia z serwerem FTP

Monitoruj odwiedzających, którzy są zalogowani w witrynie za pośrednictwem protokołu FTP....

 Tworzenie i konfiguracja konta Web Disk

Utwórz konto w usłudze Web Disk służące do zarządzania plikami na serwerze sieci Web, poruszania...

 Tworzenie kont ftp

W celu utworzenie nowego konta FTP przejdź do “cPanel>Pliki>Konta FTP”.  Następnie...

 Wykorzystanie dysku

Monitoruj ilość wolnego miejsca na koncie za pomocą funkcji ‘Wykorzystanie dysku’. Wszystkie...