Biblioteka zawiera wszystkie instrukcje, programy i inne pliki, które mogą być wymagane do uruchomienia witryny.

Pliki

Czy jesteś gotowy na RODO?
Opracowanie GIODO, zawierające wiele wskazówek dot. RODO
Rozmiar Pliku: 210 kB
Jakie warunki powinna spełniać zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg RODO?
Zasady, jakie musisz spełnić, m.in. tworząc dowolne formularze.
Rozmiar Pliku: 577 kB
Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców
Szczegółowy przewodnik, napisany przyjaznym i zrozumiałym językiem, udostępniony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Lektura obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy w UE.
Rozmiar Pliku: 662 kB
Przykład analizy ryzyka
W celu wykazania należytej dbałości o bezpieczeństwo danych, powinieneś regularnie przeprowadzać analizę możliwości wystąpienia ryzyka.
Rozmiar Pliku: 40.1 kB
Przykład Rejestru Czynności Przetwarzania
(dostępny od 21.05) Szablon rejestru, wypełniony przykładowymi danymi. W łatwy sposób możesz zacząć tworzenie rejestru.
Rozmiar Pliku: 581 kB
Przykład rejestru udostępnień danych
Każde udostępnienie musisz odnotować w odpowiednim rejestrze.
Rozmiar Pliku: 574 kB
Przykład spisu środków i zasad bezpieczeństwa
Wskazane zostały przykładowe środki ochrony i wiele z nich może zależeć od danego kontekstu, branży, zakresu, etc. Wybierz takie, które stosujesz oraz dopisz te, których tutaj brakuje
Rozmiar Pliku: 748 kB
Przykład zawiadomienia osób o naruszeniu poufności danych
W przypadku incydentu musisz również zawiadomić właścicieli danych, które zostały naruszone.
Rozmiar Pliku: 664 kB
Przykład zgłoszenia do organu nadzorczego
Przykład treści dokumentu zgłoszenia do PUODO
Rozmiar Pliku: 658 kB
Przykłady na dopełnienie obowiązku informacyjnego
Wzór obowiązku informacyjnego (np. e-mail) oraz przykład zmian, które należy wprowadzić (dodać) w regulaminie.
Rozmiar Pliku: 684 kB
Przykłady procedur postępowania i zarządzania incydentami
W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych masz maks. 72h na podjęcie konkretnych działań, jeśli nie chcesz narazić się na potencjalnie bardzo wysokie i dotkliwe kary.
Rozmiar Pliku: 584 kB
Przykłady zgód na przetwarzanie danych osobowych
Przykłady treści zgód, których możesz użyć na swoich stronach, w formularzach, itp.
Rozmiar Pliku: 645 kB
Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
Szablon rejestru, wypełniony przykładowymi danymi. W łatwy sposób możesz zacząć tworzenie rejestru.
Rozmiar Pliku: 34.6 kB
RODO – ABC dla MŚP
Masz nadzieję, że może RODO nie dotyczy Twojej firmy, szukasz informacji, która pozwoli Ci na uniknięcie działań? Nie łudź się, RODO obejmuje praktycznie wszystkich, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność. Może myślisz sobie teraz „Dużo szumu, a skończy się jak z GIODO”? ;) Ok, Twoje prawo, jednak weź pod uwagę dwie rzeczy, bo tym razem: i) kary będą źródłem finansowania instytucji nadzorczej, ii) kontrolę może wywołać np. niezadowolony klient...
Rozmiar Pliku: 840 kB
Umowa Powierzenia Danych w wersji pisemnej
Potrzebujesz umowę w wersji drukowanej? Wybierz dogodną formę: 1. Zaloguj się do swojego Panelu Klienta, gdzie znajdziesz opcję zawarcia umowy na odległość (dostępne po 25.05.18r.). 2. Pobierz, wydrukuj w 2 egz., uzupełnij swoje dane i podpisz załączony dokument, a następnie wyślij go: a) elektronicznie (skan) - po sygnowaniu odeślemy również skan, lub: b) w wersji drukowanej na adres naszego BOK - po sygnowaniu 1 egz. odeślemy na Twój adres.
Rozmiar Pliku: 826 kB
Wniosek o udostępnienie danych
Dane mogą zostać udostępnione tylko wówczas, gdy wnioskujący skutecznie wykaże faktyczny interes prawny. Żądanie udostępnienia danych musi mieć formę pisemną.
Rozmiar Pliku: 570 kB